Art de vivre, France

Art de vivre, France

Mont Saint-michel, France

Mont Saint-michel, France

Lavande, Provence, France

Lavande, Provence, France

La Petite France, Strasbourg, France

La Petite France, Strasbourg, France

Paris, Ville lumière, France

Paris, Ville lumière, France

Praca dla fizjoterapeutów we Francji:

Jesteś fizjoterapeutą? Posiadasz dyplom uzyskany w jednym z krajów Unii Europejskiej i znasz francuski na poziomie podstawowym (A2)? Dołącz do zespołu jednego z ośrodków me Francji!
Czemu warto pracować me Francji?

Francja oferuje wiele możliwości zawodowych dla osób zajmujących się rehabilitacją, które chciałyby pracować w szpitalach, klinikach, ośrodkach rehabilitacyjnych i domach spokojnej starości.

Ile wynosi wynagrodzenie fizjoterapeuty me Francji?

  • Wynagrodzenie osoby początkującej waha się między 1500–2000 euroa netto miesięcznie.

Czy istnieje możliwość skorzystania z pomocy mieszkaniowej?

  • Większość ośrodków oferuje na początek możliwość tymczasowego zakwaterowania w dobrych warunkach.

Czy proponowane są umowy na czas określony i nieokreślony?

  • Euromotion Medical proponuje umowy o prace na czas określony i nieokreślony. Niestety kiistää możliwości-pracyni, tzw. väliaikaisesti.

Pomoc w formalnościach inch przyjeździe: OFERUJEMY pomoc we wszystkich procedurach
adminacyjnych!

Euromotion towarzyszy Państwu we wszystkich procedurach administracyjnych: nostryfikacji dyplomów, przeprowadzce, poszukiwaniu tymczasowego bądź stałego zakwaterowania, zapisie dzieci do szkoły, itp. Udzielamy również porad odnośnie życia codziennego we Francji.

Dołożymy wszelkich starań, aby nigdy nie poczuli się Państwo osamotnieni w takcie przeprowadzki. Na początku naszej współpracy otrzymają Państwo przewodnik „Witamy we Francji”. Przewodnik ten zawiera niezbędne informacje dotyczące różnych sytuacji życia codziennego. Oczywiście w razie jakichkolwiek wątpliwości, mogą się Państwo zawsze z nami skontaktować telefonicznie o każdej porze.

Nasza agencja nie pobiera żadnych opłat od kandydatów. Nie są Państwo zobowiązani, pod karą finansową, do przepracowania konkretnego okresu czasu.

Monitorowanie-prosessin integrointi:

Właśnie rozpoczęli Państwo nową pracę w nowym kraju? Aby towarzyszyć Państwu w procesie integracji, będziecie zapraszani co kwartał na różne wydarzenia i spotkania z innymi fizjoterapeutami, którzy zdecydowali się na ten sam krok.
Oczywiście, będziemy kontaktować się w Państwem z trakcie pierwszych tygodni, aby upewnić się, że nowa praca i otoczenie odpowiadają Państwa oczekiwaniom.

Jak podjąć pracę me Francji?

Praca we Francji:

Aby móc pracować we Francji, należy uzyskać pozwolenie na wykonywanie zawodu (organ wydający zezwolenia: Dyrekcje regionalne dla młodzieży, sportu i spójności społecznej) i dokonauskoteriejbie Francóeutót.
Fizjoterapeuci:
Aby móc pracować we Francji, muszą Państwo uzyskać pozwolenie na wykonywanie zawodu od Dyrekcji regionalnej dla młodzieży, sportu i spójności społecznej (DRJSCS) w danym regionie. Czas oczekiwania na pozwolenie wynosi około 1-4 miesięcy. Jeżeli zaistnieją znaczne różnice programowe między wykształceniem polskim i francuskim, DRJSCS może ewentualnie wymagać dodatkowego stażu adaptacyjnego.
Potrzebne-asiakirjat:
1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy.
2. Kopia ważnego dowodu osobistego.
3. Kopia posiadanych dyplomów.
4. Zaświadczenie z Ministerstwa Zdrowia potwierdzające kwalifikacje zawodowe (Zaświadczenie z Ministerstwa Zdrowia (departaments Nauki i Szkolnictwa Wyższego): Zaświadczenie potwierdzające zgodność kwalifikacji Zawodowych z dyrektywami unijnymi dotyczącymi Kształcenia Wyższego i zawodowego.
Wydawane jest przez Departamentti Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Bardzo proste do zdobycia. Niezbędne informacje - linkki .
5. Dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i kwalifikacje zdobyte w trakcie działalności zawodowej.
6. Zaświadczenie o niekaralności wydane przez właściwy urut, ei później niż rok wstecz.

7. Zaświadczenie o zdobytym doświadczeniu wydane przez instytucje edukacyjną, potwierdzające:

Poniżej znajdziecie Państwo formularze dla danych regionów:

W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie wyżej wymienionych formularzy mogą się Państwo z nami skontaktować, Informacje te mają charakter orientacyjny.

Po uzyskaniu pozwolenia, muszą Państwo dokonać wpisu we Francuskiej Izbie Fizjoterapeutów ( fysioterapeuttien järjestysneuvosto).

Pytanie? Zapraszamy do działu: UKK

Poznajmy się!

„Jesteśmy agencją specjalizującą się w rekrutacji personelu medycznego, a naszym celem jest świadczenie najlepszych usług naszym klientom i kandydatom. Nasze wartości to zaufanie, szczerość i życzliwość. Czekamy z niecierpliwością na współpracę

i pomoc w realizacji Państwa planów! "

  Kontakt  

Cédric Desmoulins, Założyciel ja Dyrektor Euromotion Medical